Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε με προσοχή την ακόλουθη φόρμα για να κάνετε αίτηση συμμετοχής εκθέτη στο ΦantastiCon 2019. Συμπληρώστε στα αντίστοιχα πεδία τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας (ιδιοκτήτης, νόμιμος εκπρόσωπος, κλπ) που υποβάλει την αίτηση και με τον οποίο ο σύλλογός μας θα επικοινωνήσει για την έκβαση της αίτησης συμμετοχής και οτιδήποτε άλλο σχετικό.