Είναι συχνό το φαινόμενο συγγραφείς που ασχολούνται με τη λογοτεχνία του φανταστικού να αναζητούν έμπνευση και στοιχεία από θρύλους και μύθους της αρχαιότητας. Η ελληνική μυθολογία, διαθέτοντας μία ευρεία γκάμα πληροφοριών και στοιχείων, αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τους συγγραφείς,  οι οποίοι προσπαθούν να εντάξουν τους υπάρχοντες μύθους, ήρωες και φανταστικά πλάσματα στους λογοτεχνικούς κόσμους που δημιουργούν με ποικίλους τρόπους, άλλοτε επιτυχημένους και άλλοτε μη. Δύο από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της σύγχρονης λογοτεχνίας του φανταστικού που αντλούν από την αρχαιοελληνική παράδοση είναι η σειρά μυθιστορημάτων με κεντρικό ήρωα τον Harry Potter, καθώς κι εκείνη με κεντρικό ήρωα τον Percy Jackson. Στις σειρές αυτές χρησιμοποιούνται κατεξοχήν στοιχεία, φανταστικά πλάσματα και χαρακτήρες -είτε αυτούσιοι, είτε απλώς ονομαστικά, φέροντας παρεμφερή χαρακτηριστικά με τους ήρωες στους οποίους αναφέρονται. Στη παρούσα εργασία θα αναλυθούν οι σημαντικότερες μυθολογικές αναφορές, που χρησιμοποιούνται στα εν λόγω μυθιστορήματα, καθώς επίσης, αν είναι εύστοχη η χρήση αυτή, κοντά στην πρωταρχική εκδοχή του μύθου, αλλά και κατά πόσο είναι βοηθητική και εξελικτική για την πλοκή του έργου εν γένει.

Ετικέτες: Fantasticon 2019 / Εκδηλώσεις / Ομιλίες & Παρουσιάσεις