Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Φανταστικού είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου – ΝΠΙΔ), που ιδρύθηκε το 2014, και έχει ως σκοπό την διάδοση και την καλλιέργεια του Φανταστικού σε όλες του τις εκφράσεις (λογοτεχνία, μουσική, κινηματογράφος, κλπ) στην Ελλάδα, καθώς και την προώθηση αντίστοιχων Ελληνικών παραγωγών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο σύλλογος έχει συγκεκριμένη δομή και οργάνωση ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και αποτελείται από επιφανή μέλη με μακροχρόνια παρουσία στο χώρο (συγγραφείς, εκδότες, καλλιτέχνες, δημιουργούς, κλπ) τα οποία συμμετέχουν ενεργά και εθελοντικά στην επίτευξη των σκοπών του.

Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Φανταστικού

Κώστας Κώτσιας

Μέλος

Αθανάσιος Τσιακμάκης

Πρόεδρος

Άγγελος Φούντας

Αντιπρόεδρος

 Αντώνης Γεωργόπουλος

Γραμματέας

Κωνσταντίνος Τσιακμάκης

Ταμίας

Αναλυτικότερα οι δράσεις του συλλόγου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων

Τη διοργάνωση, συνδιοργάνωση και υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων (συζητήσεων, κινηματογραφικών προβολών, ημερίδων, εκθέσεων, συνεδρίων, φεστιβάλ και λοιπών δραστηριοτήτων) ανάλογου περιεχομένου, με την επιδίωξη να καταστούν μόνιμοι θεσμοί της πολιτιστικής πραγματικότητας της χώρας.

Τον συντονισμό και την συνεργασία όλων των δυνάμεων που ενεργοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη και την προώθηση του Φανταστικού σε όλη την Ελλάδα.

Την συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την δημιουργία δελτίων, μητρώων και αρχείων, πληροφοριακού, χρονολογικού και ιστορικού χαρακτήρα, για το Φανταστικό στην Ελλάδα.

Την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε οργανισμούς και σχετικές εκδηλώσεις του εξωτερικού, τοπικού ή διεθνούς χαρακτήρα, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή και η παρουσία της χώρας και της καλλιτεχνικής της παραγωγής στις συναφείς διοργανώσεις και δραστηριότητες.

Την συγκέντρωση εντύπων, έργων τέχνης και άλλων αντικειμένων που σχετίζονται με το Φανταστικό, προκειμένου να δημιουργηθούν σχετικές συλλογές.

Την επαφή, συνεργασία και παρέμβαση στους διάφορους φορείς κρατικούς ή ιδιωτικούς, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού για την προαγωγή του Φανταστικού.

Την θεσμοθέτηση βραβείων Φανταστικού και η διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί τόσο η εγχώρια καλλιτεχνική παραγωγή, όσο και την διάδοση στην Ελλάδα της αντίστοιχης παγκόσμιας παραγωγής.

Την ανάθεση, σχεδιασμό, παραγωγή και κυκλοφορία ειδικών εκδόσεων, οι οποίες θα καλύπτουν κενά της εκδοτικής δραστηριότητας στο χώρο του Φανταστικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.